Als ondernemer krijg je geregeld te maken met tegenstellingen, meningsverschillen, wrijvingen of (latente) conflicten, zowel intern in de eigen organisatie als met externe partijen. In vele situaties kom je hier zelf uit. In een aantal gevallen blijven deze meningsverschillen hardnekkig of escaleren ze, al dan niet naar een gerechtelijke procedure.

Een erkend bemiddelaar kan zorgen voor een andere manier op de tegenstelling, het meningsverschil of het conflict uit te klaren. Zelf eigenaarschap nemen over de uitkomst, maakt dat deze een duurzamer karakter krijgt. Via bemiddeling kan een win-win strategie worden nagestreefd voor alle betrokkenen, zonder dat er echte verliezers zijn of zonder dat een derde partij (de rechter, arbiter) een beslissing neemt die voor niemand ideaal is.

Je interne mensen, eigen advocaten en adviseurs mogen absoluut bij de bemiddeling betrokken worden. Zij kennen het dossier en zullen vanuit hun aanwezigheid en expertise ook in deze bemiddeling een meerwaarde kunnen hebben.

Zowel bij intern-gerichte conflicten als bij extern-gerichte conflicten kunnen onze bemiddelaars een rol spelen.

Troeven

Sterk in complexe materies

Elke zakelijk bemiddelaar bij punt-kom heeft door zijn of haar passende opleiding en relevante ervaring een bijzonder grondige specifieke kennis om complexe dossiers te ontwarren en samen met u te begeleiden naar verkenning van  mogelijke opties. Aan de hand van een duidelijk stappenplan zorgt uw punt-kom bemiddelaar ervoor dat u op de meeste efficiënte manier tot een bemiddelde overeenkomst kan komen.

Juridisch onderbouwd

Om te vermijden dat de bemiddelde oplossing rechterlijk voor interpretatie vatbaar is, zorgt uw punt-kom bemiddelaar steeds voor de correcte vertaling naar juridisch sluitende overeenkomsten. Dit geeft alle betrokken partijen rechtszekerheid, gemoedsrust en het vertrouwen dat uw bemiddelde oplossing op lange termijn geldig blijft.

Geen kopzorgen

Elke punt-kom bemiddelaar draagt discretie en vertrouwelijkheid hoog in het vaandel. Bij uitstek in zakelijke conflicten is dit cruciaal om tot een goede en duurzame uitkomst te komen. Als procesfaciliterend en -bewakend bemiddelaar dragen wij mee zorg voor deze discretie en vertrouwelijkheid.

 

Zakelijk, troeven
Zakelijk contract

Deal mediation

Bij deal mediation wordt een bemiddelaar ingeschakeld om de brug te maken tussen twee of meer betrokken ondernemingen bij het tot stand komen van overeenkomsten. Hij of zij zal de gesprekken procesmatig faciliteren en leiden, op zich zonder tussen te komen in de inhoud, want die blijft voorbehouden voor de betrokkenen, die desgevallend nog bijgestaan worden door hun adviseurs terzake. In elk geval zorgt de bemiddelaar er mee voor dat voldoende klaarheid geschapen wordt rond verwachtingen, afspraken, …, hetgeen de duurzaamheid van de overeenkomst ten goede komt.

Conflicten tussen ondernemingen

Conflicten tussen ondernemingen zijn inherent aan het zakendoen. Hoe u hiermee omgaat, maakt net het verschil. Aangezien u dag na dag uw onderneming draaiende moet houden, is dit ver van eenvoudig en kan een gerechtelijk procedure een 'snelle' oplossing lijken. Weet dat u onder begeleiding van een ervaren en onderlegd bemiddelaar ook zelf de controle over de oplossing van dit (opkomend) conflict houden, en zelf aan het conflict een richting en zelfs een oplossing kan geven, samen met uw contract-of tegenpartij.

Bemiddelaar

Bemiddelaar

Guy Hendrickx
Guy
Hendrickx

guy.hendrickx@punt-kom.be

Relevante blogartikelen