Bemiddeling biedt de mogelijkheid om meningsverschillen en moeilijkheden om te buigen naar constructieve oplossingen.

Als onafhankelijke derde schat de punt-kom bemiddelaar de belangen van elke stakeholder naar waarde in en maakt deze zichtbaar.

Via collectieve en/of individuele opvolggesprekken speelt de bemiddelaar een belangrijke rol bij de implementatie van de nieuwe gezamenlijk uitgetekende structuur in uw organisatie, en draagt aldus bij tot een duurzame uitwerking van de geplande reorganisatie .  

Troeven

Sterk in vertrouwelijke materies

Elke bemiddelaar draagt discretie en vertrouwelijkheid hoog in het vaandel. Alzeker in zakelijke conflicten en deal mediation is dit cruciaal om een goed en duurzame uitkomst te vinden. Als procesfaciliterend en -bewakend bemiddelaar dragen wij hier mee zorg voor.

Juridisch onderbouwd

Om te vermijden dat uw bemiddelde oplossing rechterlijk voor interpretatie vatbaar is, zorgt uw punt-kom bemiddelaar steeds voor de correcte vertaling naar juridisch sluitende overeenkomsten. Dit geeft alle betrokken partijen rechtszekerheid, gemoedrust en het vertrouwen dat uw bemiddelde oplossing op lange termijn geldig blijft.

Ervaren in complexe structuren

Elke zakelijk bemiddelaar bij punt-kom heeft door gedegen opleiding en passende ervaring een bijzonder grondige specifieke kennis en ervaring om complexe dossiers te ontwarren, te begeleiden, en voor vele aspecten u te begeleiden naar verkenning van  mogelijke opties. Aan de hand van een duidelijk stappenplan zorgt uw bemiddelaar ervoor dat u op de meeste efficiënte manier tot een bemiddelde overeenkomst kan komen.

 

troeven reorganisaties
reorganisaties

Reorganisatie en werknemers

De wereld en de markt zijn constant in beweging en onderhevig aan veranderingen. Ook bedrijven moet zich daaraan aanpassen. Een reorganisatie vraagt veel van de medewerkers en stuit vaak op weerstand. Werknemers hebben behoefte aan duidelijkheid en zekerheid.  Het zal dan ook belangrijk zijn om je  werknemers te betrekken bij een geplande reorganisatie. Belangrijk hierbij zijn een transparante communicatie en duidelijk informatie. De punt-kom bemiddelaar kan peilen naar ieders behoeften en belangen en op die manier komen tot een finale reorganisatie komen die door iedereen wordt gedragen.

 

Het samengaan van 2 of meerdere bedrijven

In veel sectoren in samenwerking tussen verschillende bedrijven een noodzaak geworden. Wanneer er een nieuw samenwerkingsverband tussen 2 of meer bedrijven ontstaat, brengt dit vele vragen met zich mee die mogelijks een bron zijn voor conflicten. Wat gebeurt er met de bestaande aandelen en welke waarde hebben ze in de nieuwe structuur? Hoe worden overlappende functies ingevuld? Welke bedrijfsdynamiek wordt verder gezet of zijn jullie juist op zoek naar een nieuwe dynamiek? Dit zijn slechts enkele vragen die kunnen worden gesteld bij een reorganisatie. Een duidelijke communicatie die leidt tot klare afspraken is dan ook onontbeerlijk.

 

Bemiddelaar

Jef Herman

Relevante blogartikelen