• Wat is de meerwaarde van een punt-kom bemiddelaar bij (interne) reorganisaties?

  Een reorganisatieplan kan nog zo mooi uitgetekend zijn, als je je managementteam, je leidinggevenden of je medewerkers niet mee hebt in je verhaal, dan is de kick-off ervan al bij voorbaat gedoemd.

  Betrokken worden bij de organisatie en dus ook bij de reorganisatie biedt medewerkers de noodzakelijke aansporing om zich ten volle te laten zien en in te zetten voor deze organisatie en haar doelstellingen.

  Hoe bereik je deze betrokkenheid en medewerking van al je personeel aan het nieuwe plan dat werd uitgetekend in het belang van de organisatie? Mogelijks loopt dit plan niet perfect gelijk of druist het zelfs in met de individuele vooruitzichten en belangen van je medewerkers.

  Het is in deze mogelijke tegenstelling dat net een cruciale rol is weggelegd voor de punt-kom bemiddelaar. Met zijn of haar ervaring in bemiddeling in familiale en andere organisaties, zal de punt-kom bemiddelaar aan iedere betrokkene bij de reorganisatie het vertrouwen en de ruimte geven om zijn of haar kijk op het verhaal mee te geven, alsook ieders belangen en de daaraan gekoppelde behoeften in kaart brengen. Doordat de punt-kom bemiddelaar ook oog heeft voor de relationele aspecten (veiligheid, vertrouwen, openheid), wordt de ruimte geschept om met kennis van zaken en de betrokkenheid van alle medewerkers, samen het nieuwe verhaal te schrijven.

  Daar waar de ondernemer of directie zelf zorg draagt voor de bredere inhoud van de gesprekken, staat de bemiddelaar in voor de regie ervan. Door de creatie van deze dynamiek worden onverwachte hindernissen op het veranderingsparcours niet ontweken, maar wel gezamenlijk aangepakt om hiermee een nieuwe toekomst voor alle betrokkenen te creëren.

 • Waarom zou u een bemiddelaar inschakelen bij onderhandeling over een overeenkomst?

  Bij een overname of bij een langdurige- of projectsamenwerking ontstaat er mogelijks ruis op de lijn in de onderhandelingen over de finale aspecten van de overeenkomst. Dit gebeurt doordat niet elke partij zich duidelijk en haarscherp uitspreekt over zij of haar wensen en belangen met het oog op de inhoud en de redactie van de overeenkomst.

  Wanneer het voor een of meerdere partijen niet veilig genoeg aanvoelt om onder meer gevoelige onderwerpen op tafel te leggen, creëert dit een onevenwicht tussen betrokkenen. Zelfs de partij die denkt een voordeel te halen uit de omstandigheid dat de andere partij zijn belangen niet scherp op tafel legt, is hiermee niet gebaat op langere termijn. De ‘benadeelde’ partij zal zich immers wat gewrongen voelen in de bereikte situatie…

  Een punt-kom bemiddelaar zorgt voor het proces van de onderhandelingen en schept hierbij een kader van vertrouwen en veiligheid, waarbij hij of zij nagaat of eenieders belangen en behoeften volledig aan bod zijn gekomen in de onderhandelingen.

  Een overeenkomst waarbij tegemoet wordt gekomen aan ieders belangen en met respect voor eenieders behoeften, draagt bij aan een duurzame samenwerking. De ervaring van dit proces zorgt ervoor dat ook toekomstige fricties tussen partijen of onduidelijkheden, sneller uitgeklaard kunnen worden.