• Wat gebeurt er met de terugkeerprocedure als er cross-border mediation wordt opgestart?

  De terugkeerprocedure is een juridische procedure dat wordt opgestart in het land waar de kinderen onwettig worden achtergehouden of naartoe zijn gebracht.
  De aanleiding van deze procedure is een schriftelijke aanvraag via de Centrale Autoriteiten in het land waar de kinderen hun gewone verblijfplaats hadden.
  Deze procedure wordt opgestart met oog om de kinderen terug te laten keren naar het land waar ze hun gewone verblijfplaats hadden, en is gebonden aan strikte termijnen.
  Indien de ouders beslissen om verder te gaan in het traject van cross-border mediation, zal de terugkeerprocedure on hold worden gezet.
  Wanneer er een akkoord wordt bereikt in het kader van de cross-border mediation, kan dit eenvoudig worden meegedeeld aan de rechtbank waar de terugkeerprocedure hangende is.
  ndien er geen akkoord wordt bereikt, kan de zaak voor de rechtbank opnieuw geactiveerd worden zonder dat er opnieuw een aanvraag moet worden ingediend via de Centrale Autoriteiten.