• Wat gebeurt er als mijn buur in mijn appartementsgbouw zijn kosten niet voldoet?

    De syndicus van uw gebouw zal aan alle eigenaars op vaste tijdstippen een bijdrage vragen in de kosten. Deze kosten hebben enerzijds betrekking op de kosten verbonden aan uw eigen appartement en anderzijds op de kosten verbonden aan de gemeenschappelijke delen. De verhouding van uw bijdrage in de gemeenschappelijke delen wordt berekend volgens het aantal aandelen dat uw appartement heeft in deze gemeenschappelijke delen ( de zogenaamde ../1.000sten of …/10.000sten). Wanneer uw buur geruime tijd zijn bijdrage niet betaalt wat gebeurt er dan? In het slechtste geval zullen zijn kosten gedragen moeten worden door de andere mede-eigenaars, ook u dus! De punt-kom bemiddelaar bezit de nodige expertise om hierin te bemiddelen op vraag van alle betrokken partijen. Het is immers niet altijd zo dat financiële problemen uw buur tegenhouden om te betalen. Indien het wel gaat over betalingsmoeilijkheden, kan gekeken worden welke pistes kunnen bewandeld worden, ook de juridische.

  • Mag ik de gang aan mijn appartement schilderen?

    Uw appartement bevindt zich in de rechtervleugel van het gebouw. De gang die leidt tot aan uw appartement wordt enkel en alleen door u en uw buur gebruikt. Het lijkt voor u en uw aanpalende buur dan ook evident dat u samen de kleur van deze gang kiest! Volgens de syndicus mag dit niet. De basisakte kan hierbij soelaas bieden, maar als het kiezen van een kleur een conflict wordt, kan bemiddeling helpen om te peilen naar ieders behoeften en belangen.