• Wat gebeurt er met de woning bij scheiding?

  U hebt besloten om te scheiden, maar u bezit samen met uw echtgen(o)ote een huis of appartement? Wat gebeurt er met dit huis? Wie mag er blijven wonen? Wat is de waarde van uw appartement? Allemaal vragen waar de punt-kom bemiddelaar u mee kan helpen. Allereerst hebt u de mogelijkheid om de gemeenschappelijke woning te verkopen: u kan dit zelf in handen nemen of de verkoop toevertrouwen aan een makelaar of notaris.

  Daarnaast kan er voor gekozen worden dat een van beide partijen in het appartement of het huis blijft wonen. De andere partij zal dan afstand doen (tegen vergoeding) van zijn deel van het huis of appartement. Tenslotte bent u in de mogelijkheid om de woning voor een termijn van 5 jaar in onverdeeldheid te houden. Uiteraard moeten ook hier duidelijke afspraken over gemaakt worden. Door zijn of haar juridische achtergrond is de punt-kom bemiddelaar de juiste persoon om u hierbij te begeleiden.

 • Co-ouderschap: wat betekent dit?

  In de wet van 1995 wordt de term “co-ouderschap” opgenomen;

  Deze term verwijst naar het feit dat beide ouders samen ouder zijn en samen belangrijke beslissingen m.b.t. hun gezamenlijke kinderen nemen;

  Men spreekt ook wel eens van het “ gezagsco-ouderschap “, wat in België de regel is. De tegenhanger van dit gezagsco-ouderschap is de exclusieve uitoefening van het ouderlijk gezag door 1 ouder, een uitzonderingsmaatregel die enkel in een zeer kleine minderheid van de gevallen wordt toegepast.

  Bij een gezagsco-ouderschap heeft men nog steeds de keuze om het verblijf van de kinderen ongelijk te verdelen.

  Wanneer de kinderen evenveel tijd verblijven bij ieder van hun ouders, spreekt men van een verblijfsco-ouderschap; de meest voorkomende invulling hiervan is een week-weekregeling; uiteraard zijn ook andere regelingen mogelijk vb wissel om de 2 weken, halfwekelijks, … ). De haalbaarheid van de regeling wordt steeds getoetst aan het belang van de kinderen.

  Tenslotte spreekt men eveneens van het fiscaal co-ouderschap. Dit betekent dat beide ouders elk de helft krijgen van de volledige verhoging van de belastingvrije som, door het fiscaal ten laste hebben van een kind. Het fiscaal voordeel voor kinderen kan nooit worden gecombineerd met de fiscale aftrek van de onderhoudsbijdragen die voor de kinderen worden betaald.