• Wat is bemiddeling en waarom ervoor kiezen?

  Bemiddeling is een waardig en wettelijk alternatief om tot een oplossing te komen in een conflict en dit buiten de rechtbank om. Bij bemiddeling  behouden de betrokken partijen zelf controle over het conflict én over de oplossing ervan. Het resultaat wordt niet door een derde, gedicteerd, maar de partijen werken zelf aan de oplossing. De gesprekken gebeuren op vrijwillige basis, in een meer serene sfeer en er is vertrouwelijkheid en beslotenheid.  De  bemiddelaar is in de eerste plaats onpartijdig. Hij of zij waakt erover dat met ieders wensen en behoeften rekening wordt gehouden. Het bemiddelingstraject en de duur daarvan worden bepaald in functie van en door de partijen. Daardoor kan er snel en efficiënt worden gewerkt en is bemiddeling doorgaans goedkoper dan de klassieke rechtsgang.

 • Wat na de bemiddeling?

  Na elk bemiddelingsgesprek wordt er door de punt-kom bemiddelaar een kort verslag opgesteld. Wanneer partijen met de ondersteuning van de bemiddelaar, samen tot een akkoord komen, wordt dit door de bemiddelaar in een definitieve overeenkomst gegoten. De punt-kom bemiddelaar zal waken over ieders behoeften, belangen en de mogelijke juridische, financiële en fiscale  gevolgen. Indien nodig kan uit het punt-kom netwerk worden gecontacteerd om bijkomende, specifieke informatie te bekomen. Wanneer de wet dit vereist, wordt de overeenkomst ter homologatie neergelegd bij de bevoegde rechtbank.

 • Hoe verloopt de bemiddeling bij punt-kom?

  De bemiddeling verloopt in verschillende fases:

  Van zodra alle partijen akkoord zijn om tot bemiddeling over te gaan, kan u een afspraak maken bij punt-kom op het telefoonnummer +32 (0) 3 434 75 59. Er zal voor u een intakegesprek worden ingepland waarbij de bemiddelaar u meer vertrouwd zal maken met de werkwijze en specifieke kenmerken van bemiddeling en met het bemiddelingskantoor punt-kom. In dit gesprek tracht de bemiddelaar te achterhalen wat er speelt bij partijen en het conflict in kaart te brengen. Na dit gesprek kiezen we voor u de meest aangewezen bemiddelaar van ons team die u verder zal begeleiden. Het staat u ook steeds vrij om zelf de bemiddelaar te kiezen.

  In de daarop volgende gesprekken geeft de bemiddelaar aan iedere partij de ruimte om zijn of haar verhaal te doen. Tevens gaat de bemiddelaar na of dit alles goed begrepen werd door de andere partij(en). De behoeften en de belangen van partijen worden uit elkaar gehaald, zodat ook de inhoud en het conflict apart in kaart kan worden gebracht.

  Hierdoor wordt het kader neergezet dat partijen de ruimte geeft om de verschillende oplossingen van hun conflict naast elkaar te zetten. De voor- en nadelen van deze verschillende oplossingen worden overwogen en wanneer dit helpend kan zijn, geeft de bemiddelaar toelichting omtrent de juridische gevolgen van de gekozen oplossing(en).

  Tenslotte wordt het bekomen akkoord door de bemiddelaar schriftelijk uitgewerkt en in concept aan partijen toegezonden. We lezen samen met partijen de ganse tekst door, passen die aan waar nodig en gaan dan over tot de finale ondertekening. Indien nodig wordt de overeenkomst overgemaakt aan een notaris of aan de rechtbank.

 • Waarom kiezen voor een punt-kom bemiddelaar?

  Alle bemiddelaars bij punt-kom zijn erkend door de Federale Bemiddelingscommissie en beschikken over een juridische achtergrond. Dit maakt dat de punt-kom bemiddelaar een lange termijn oplossing kan uitwerken die correct is, juridisch onderbouwd én die beantwoordt aan wat de partijen als oplossing verkozen. Ons bemiddelingskantoor volgt hierbij een helder en duidelijk stappenplan zodat partijen op ieder ogenblik waar zij aan toe zijn.

 • Wie behoort tot het netwerk van punt-kom?

  Bij punt-kom bieden we een groot netwerk van deskundigen aan , waaronder psychologen, psychotherapeuten, accountants, notarissen, vastgoedmakelaars, schatters, verzekeringsmakelaars, huishoudhulpen, verhuizers, …. . Wij nemen uw zorg uit handen en schakelen indien gewenst een vertrouwde professionals in om u extra ondersteuning te bieden. Op die manier worden al uw praktische kopzorgen uit handen genomen en kan u zich focussen op de kern van de zaak om tot een goede overeenkomst te komen.

 • Wat zijn de tarieven van punt-kom?

  Voor het eerste verkennend gesprek wordt een bedrag aangerekend van € 100. In dit gesprek wordt het bemiddelingsprotocol overlopen met inbegrip van de financiële afspraken. Er kan worden betaald met bancontact.

  De punt-kom bemiddelaar werkt aan een uurtarief. Familiale bemiddelingen zijn BTW-vrij,  bij burgerlijke- en handelsbemiddelingen daarentegen dient er rekening te worden gehouden met het bijkomend bedrag van 21% BTW.

  Wanneer het dossier wordt afgesloten, zal u een eindafrekening ontvangen met een duidelijk overzicht van de gemaakte kosten en prestaties, en waarbij uiteraard rekening wordt gehouden met de reeds betaalde bemiddelingsuren.

 • Kan ik zelf een bemiddelaar binnen punt-kom kiezen?

  Bij punt-kom wordt er steeds gewerkt met een verkennend intakegesprek. Na dit gesprek kiezen we voor u de meest aangewezen bemiddelaar die u verder zal begeleiden. Iedere punt-kom bemiddelaar bezit uiteraard een eigen persoonlijkheid en specialisatie.

  Het staat u ook steeds vrij om zelf de bemiddelaar te kiezen. In dat geval kan u dit aangeven bij het maken van uw eerste afspraak.

 • Kunnen er aparte gesprekken plaatsvinden?

  Bij voorkeur vindt een bemiddelingsgesprek plaats in het bijzijn van alle partijen. Wanneer de bemiddelaar echter merkt dat er niet voluit kan worden gesproken of wanneer partijen erom vragen, is er steeds de mogelijkheid dat de bemiddelaar in aparte gesprekken met alle partijen op zoek gaat naar de werkelijke belangen en de elementen die het gesprek blokkeren. Op het einde van deze aparte gesprekken zal de bemiddelaar steeds vragen wat wel en wat niet aan de andere partij(en) mag worden meegedeeld.

 • Op welke locatie kunnen de bemiddelingsgesprekken plaatsvinden?

  De gesprekken vinden gebruikelijk plaats in ons kantoor te Antwerpen, Kasteelstraat 25. Tevens bieden wij de mogelijkheid om bemiddelingsgesprekken te laten doorgaan op verschillende locaties in de regio Antwerpen, waaronder in het Advox kantoor te Brasschaat, Bredabaan 652. Wenst u de bemiddeling te laten doorgaan in uw bedrijf, in het kantoor van uw huisnotaris, of --bankier, of -accountant dan kan dit eveneens op uw verzoek.

 • Wanneer kan ik punt-kom bereiken?

  Het bemiddelingskantoor is bereikbaar tijdens werkdagen van maandag tot en met donderdag van 9u-17u en op vrijdag van 9u-16u op het telefoonnummer +32 (0)3 434 75 59.

  U kan ons eveneens per e-mail contacteren via info@punt-kom.be. Doorgaans zal uw vraag binnen de 24u beantwoord worden. Tijdens het weekend en op feestdagen is ons kantoor gesloten.