Waarom kiezen voor bemiddeling?

Bemiddeling is nog niet door iedereen gekend. Toch is het zo dat de laatste jaren meer en meer wordt gekozen voor deze weg om conflicten te laten begeleiden en op te lossen, zowel op familiaal vlak als op de werkvloer.

Maar wat is dan de meerwaarde van bemiddeling?

Een van de belangrijkste voordelen van bemiddeling is dat de oplossing van de partijen zelf komt. Dit brengt als positief effect met zich mee dat de betrokkenen zich in de toekomst meestal aan de gezamenlijk gemaakte afspraken houden.  De oplossing wordt immers niet gedicteerd door een derde, een buitenstaander, waarbij er vaak een winner en een verliezer is.

Bij bemiddeling houden de betrokken partijen zelf controle over het conflict én over de oplossing ervan. De gesprekken gebeuren in een meer serene sfeer en er is vertrouwelijkheid en beslotenheid.  

Het bemiddelingstraject en de duur daarvan worden bepaald in functie van en door de partijen. Daardoor kan er snel en efficiënt worden gewerkt en is bemiddeling goedkoper dan de klassieke rechtsgang.

Wat is hierbij  de taak van de bemiddelaar?

De  bemiddelaar is in de eerste plaats onpartijdig. Hij of zij waakt erover dat er met ieders wensen en behoeften rekening wordt  gehouden.

Daarnaast helpt de bemiddelaar de partijen om een (beter) onderscheid te maken tussen emoties en inhoudelijke aspecten, met andere woorden de bemiddelaar ondersteunt de partijen om op de bal te spelen in plaats van op de man. Op die manier komt er opnieuw ruimte voor communicatie en begrip.

Indien partijen hier nood aan hebben, kan de punt-kom bemiddelaar de nodige juridische informatie in de bemiddeling brengen. Er wordt steeds na elk gesprek een kort verslag opgesteld en uiteindelijk worden de door partijen gemaakte afspraken in een overeenkomst gegoten. Ook hier wordt er door de punt-kom bemiddelaar over gewaakt dat deze overeenkomst juridisch bindend is.

Bemiddeling helpt partijen dus niet alleen om gezamenlijk tot een oplossing van hun conflict te komen, maar het biedt hen ook de mogelijkheid om een werkbare relatie te behouden of de relatie met zorg te beëindigen.
 

Auteur: Lieve Vriens