Samen in het familiebedrijf en ook samen tijdens het familiediner?

Meningsverschillen en conflicten komen in de beste families voor. Als je dan ook nog eens samen met je vader, broer of zus in hetzelfde bedrijf werkt of een bedrijf leidt, dreigt alles door elkaar te lopen. De eigenheid van een familiebedrijf brengt met zich mee dat de conflicten die er zich daar voordoen, emotioneler zijn en zich afspelen op een dieper niveau.

Enerzijds is er immers de familiestructuur waarin ieder zijn eigen rol krijgt toebedeeld. Daarnaast heeft ook in het familiebedrijf ieder zijn functie. Die functie kan al dan niet leidinggevend zijn, eventueel samen met anderen, niet-leden van de familie. Tenslotte zijn er ook nog de aandeelhouders van het bedrijf. Deze laatsten kunnen deel uitmaken van de familie, maar dit is niet steeds noodzakelijk (3-cirkel model Davis & Taguiri ). Er ontstaat als het ware een organisch geheel dat gevormd wordt tussen familie, leidinggevende, eigenaren en betrokkenen bij het bedrijf.

Al deze rollen die familieleden opnemen, kunnen door elkaar lopen en aanleiding geven tot discussies, meningsverschillen en zelf hoogoplopende ruzies. Ogenschijnlijk banale beslissingen zoals een aangepast werkschema voor de leidinggevende dochter met 3 kinderen of een nieuwe auto voor de bedrijfsleider, leggen dieper liggende relationele conflicten bloot die gepaard gaan met veel emoties.

Moet de bemiddelaar dan worden gezien als de grote verzoener? Is het noodzakelijk dat alle familieleden samen zijn tijdens het familiediner? Het zou uiteraard fijn zijn dat dit kan, maar het is niet noodzakelijk. Om verder te kunnen op familiaal vlak én met het bedrijf is het echter wel aangewezen dat men samen door één deur kan!

Om hiertoe te komen, vertrekken wij in de bemiddeling van een open communicatie, die begint bij een actief luisteren, zonder vooroordelen. Het is niet enkel de bedoeling om deze communicatie te hanteren in het bemiddelingsgesprek zelf, maar ook om deze later mee te nemen op de werkvloer. De bemiddelaar zal trachten de eisen en de verwijten te vertalen naar belangen en behoeften van de betrokkenen.

Daarnaast kan er ook gewerkt worden naar het opstellen van een familiecharter, zodat er door de familieleden geanticipeerd kan worden op toekomstige moeilijkheden en conflicten. In dergelijk charter kunnen ieders taken in het bedrijf worden verduidelijkt en omlijnd, kunnen er afspraken worden gemaakt over vergoedingen, de manier van beslissingen nemen en de mogelijkheden en voorwaarden voor een tewerkstelling bij het bedrijf kunnen worden bekeken.

Dit familiecharter kan de grondwet van het bedrijf worden, waar steeds terug naar kan worden gegrepen!

 

Auteur: Lieve Vriens