Punt-kom zet in op actieve, efficiënte en ontzorgende bemiddeling

In zijn nieuw wetsontwerp dat onder meer de bemiddelingswet behandelt, wil minister van Justitie Koen Geens een volwaardige plaats in ons rechtssysteem geven aan bemiddeling als alternatief voor een gerechtelijke procedure bij het oplossen van geschillen.
Het nieuwe bemiddelingskantoor punt-kom uit Antwerpen sluit met de accenten die zij legt in haar bemiddeling, naadloos bij de nieuwe definitie van bemiddeling. De bemiddelaars van punt-kom zetten ten volle in op een actieve, juridisch correcte en professioneel omkaderde bemiddeling om de conflicterende partijen ertoe te brengen zelf tot een duurzame oplossing te komen.

Het vernieuwd wettelijk kader beoogt mensen ertoe aan te zetten om te zoeken naar een oplossing voor hun geschil onder begeleiding van een neutraal bemiddelaar. Daar waar de partijen voor de rechtbank het gevoel kunnen hebben met een winnaar en een verliezer te eindigen, kunnen zij bij bemiddeling tot een gedragen compromis komen.

Dat is precies waar het bemiddelingskantoor punt-kom ten volle op wil inzetten. Op een efficiënte manier begeleidt elke bemiddelaar de conflicterende partijen in hun zoektocht naar een duurzame oplossing voor hun geschil. Elk van de bemiddelaars bij punt-kom heeft een juridische achtergrond. Dit laat hen toe om die bemiddelende oplossing te vertalen in juridisch sluitende overeenkomsten die de partijen ook rechtszekerheid bieden op lange termijn.

Daarnaast heeft elke bemiddelaar bij punt-kom zijn eigen specifieke ‘bemiddelingsdomein’. Daar waar het in familiale bemiddeling vooral gaat om het ontwarren en oplossen van vaak complexe familiekwesties, ligt de focus bij mede-eigendomsbemiddeling op het vinden van een snelle en accurate manier om opnieuw ‘samen door één deur’ te kunnen.

Punt-kom legt zich ook specifiek toe op bemiddeling in familiebedrijven. In dergelijke ondernemingen zijn de zakelijke belangen en de familiebanden door de jaren heen onlosmakelijk verweven. Aan de hand van een helder en duidelijk afgelijnd plan zorgt de punt-kom-bemiddelaar ervoor dat de cliënten op de hoogte zijn van de te nemen stappen en maximaal ‘ontzorgd’ worden.

Elke punt-kom-bemiddelaar kan vanuit zijn specialisatie rekenen op een netwerk van professionele partners, dat het bemiddelingsproces kan ondersteunen. Concreet kan dit gaan om schatters, immokantoren of accountants, maar even goed om psychologen, therapeuten of logistieke partners zoals verhuisfirma’s of opkopers van inboedel.

Op die manier maakt punt-kom de ‘360° bemiddeling’ in de praktijk waar.  Want bemiddeling is zoveel meer dan die ene conflictsituatie uitklaren.

Hebt u een concrete vraag of probleem, aarzel dan niet om contact op te nemen!