Miserietaks, hoe zit dat nu juist?

Wanneer partners samen een onroerend goed hebben aangekocht en nadien beslissen om uit elkaar te gaan, zullen partijen ook gebruikelijk bespreken wat er gebeurt met hun gemeenschappelijk huis of appartement. De verschillende mogelijkheden hierbij werden reeds uiteen gezet in een vorig blogartikel (En wat met het huis? 4 april 2019).

Beslist één van de partijen om het huis of appartement over te nemen, dan dienen er opnieuw registratierechten te worden betaald, de zogenaamde verdeelrechten.

De algemene regel is dat verdeelrechten die in het Vlaams Gewest (wanneer het huis/appartement in Brussels Hoofdstedelijk- of Waals Gewest ligt, gelden er andere rechten) moeten worden betaald wanneer de onverdeeldheid ophoudt, 2,5% bedragen en dit berekend op de waarde van het onroerend goed en dus niet op het deel dat wordt overgenomen.

Bij de oorspronkelijke, gezamenlijke aankoop van het huis of appartement hebben jij en je ex-partner al registratierechten betaald en nu, bij de verdeling zullen er dus opnieuw rechten worden voldaan. Het is dus niet verwonderlijk dat er van ‘miserietaks’ werd gesproken!

Dit werd ook zo aangevoeld door de wetgever en daarom werd er voorzien in een verlaagd tarief van 1% op de volledige waarde van het huis of appartement wanneer de overdracht wordt gedaan in het kader van een beëindigde relatie. Er werd echter wel een onderscheid gemaakt tussen enerzijds gehuwden en  wettelijk samenwonenden en anderzijds feitelijke samenwonenden.

Gehuwden en wettelijk samenwonenden:

Het tarief bedraagt 1% bij echtscheiding of bij de beëindiging van de wettelijke samenwoning. Er wordt hierbij geen enkele voorwaarde gesteld aan de aard van de onroerende goederen. Dit verlaagd tarief is dus niet voorbehouden voor de gezinswoning en kan ook worden toegepast op meer dan één onroerend goed. De notaris zal erop toezien dat het verlaagd tarief wordt gevraagd in de akte.

Feitelijk samenwonenden:

Voor feitelijke samenwonende blijft de miserietaks. Op hen blijft de algemene regels van toepassing en zij zullen dan ook 2,5% moeten betalen op de waarde van het huis of appartement.

Wie deze kosten moet dragen, kan een onderdeel vormen van het akkoord tussen beide partijen. De punt-kom bemiddelaar kan jullie hierbij begeleiden in een oplossing op maat.

 

auteur: Lieve Vriens