Liefde maakt blind, maar niet doof! | Bemiddeling voorafgaand het huwelijk

“Notaris, besteed nog meer tijd aan het opmaken van huwelijkscontracten, of werk samen met een erkend familiaal bemiddelaar”

Het aantal scheidingen ten aanzien van het aantal huwelijken is opzienbarend.  Veel scheidingen resulteren in een vechtscheiding. Een flink aantal scheidingen kan met onderlinge toestemming, maar slechts in een beperkt aantal gevallen doen de scheidende partners beroep op scheidingsbemiddeling om op een ordentelijke manier uit elkaar te gaan.

Men kan zich niet van de indruk ontdoen dat trouwers wellicht met verschillende verwachtingen en uiteenlopende perspectieven in het huwelijksbootje stappen. Soms zijn ze daarin door een ‘romantisch ideaal’ of een ‘dwaze’ verliefdheid op een verkeerd been gezet. Mogelijk zijn toekomstige partners niet in staat of vinden ze het ongepast om te communiceren over het economische en juridische aspect van het huwelijk.

Nochtans, de volkswijsheid zegt dat liefde blind maakt en niet dat liefde doof maakt !

Het is niet de ambtenaar van de burgerlijke stand die het huwelijk voltrekt, die de trouwers hierin zal begeleiden. De notaris die voor hen een huwelijkscontract opstelt,  komt mogelijk in de buurt om deze taak op zich te nemen.  Spijtig genoeg vindt een groot deel van de trouwers de weg niet naar de notaris. En de notaris beperkt zich inzake huwelijkscontracten dikwijls tot het geven van juridisch advies. Hij zet uiteen welke juridische regimes voorhanden zijn waarna de trouwers op aansturen van de notaris (en de achterban) dan een min of meer gefundeerde keuze maken.

Bij voorhuwelijkse bemiddeling kan men méér bewerkstelligen dan het opstellen van een gedragen huwelijkscontract.  De onderlinge communicatie van de partners, het investeren in het huwelijk, uiteenlopende visies op solidariteit of aspecten van ouderschap, alsook thema’s als echtscheiding, faillissement, arbeidsongeschiktheid of overlijden  kunnen in een voorhuwelijks bemiddelingsgesprek diepgaander besproken worden. Er wordt hierbij ruimte gemaakt om te luisteren (!) naar elkaars belangen, behoeften of bezorgdheden. 

Daarbij is het vanzelfsprekend niet de bedoeling dat de bemiddelaar een moraliserende houding aanneemt. Hij blijft in zijn professionele grondhouding  gericht op de communicatie van de partners.

De juridische fase is slechts de derde fase in de bemiddelingsgesprekken. Ze wordt voorafgegaan door een relationele fase (hoe zie ik mezelf in de relatie, wat verwacht ik van mijn partner en wat kan ik ervan verwachten ?) en een zakelijke (economische) fase (wat gebeurt er met ons wanneer we uit elkaar gaan, wat als één van de twee overlijdt ? ... ).  De juridische fase is slechts de vertaling van wat eraan voorafgaat.

Notarissen die tevens familiaal bemiddelaar zijn, zijn wellicht meer gevoelig voor het potentieel van bemiddeling voorafgaand het huwelijk. Zij kunnen aan hun cliënten voorstellen om hier meer tijd in te investeren. We willen hen vooral aanmoedigen om hun cliënten het perspectief te bieden van voorhuwelijkse bemiddeling.

Indien ze voor zichzelf tot de bevinding komen dat ze omwille van de organisatie van hun kantoor deze taak niet volledig ter harte kunnen nemen, nodigen we hen uit om hiervoor samen te werken met professionele familiale bemiddelaars met ruime ervaring terzake en een degelijke juridische kennis.

Dit is een vorm van preventieve bemiddeling,  En dit is dan ook een warm pleidooi om deze kans om conflicten te voorkomen niet te laten liggen.

 

Auteur: Axel De Schrijver

Geïnspireerd door Schonewille, F., “Gelukkig Getrouwd! Mediation! voorafgaand aan het huwelijk”, bijdrage in Uitslag, M, (red.), “Preventieve mediation”, Maklu, Apeldoorn/Antwerpen, 2010, p 89 - 102