Juridisch onderbouwd

Elk van de bemiddelaars bij punt-kom heeft een juridische achtergrond. Dit maakt dat we ook complexe en delicate situaties snel en correct kunnen inschatten en ontwarren. Bovendien zijn wij in staat om diverse scenario’s naast elkaar te leggen en juridisch correct uit te werken. Zo komen we tot oplossingen die stand houden op lange termijn.

Heldere en duidelijke aanpak

Aan de hand van een helder en duidelijk afgelijnd stappenplan zorgt de bemiddelaar ervoor dat elke partij perfect weet waar hij of zij aan toe is. Door deze beproefde aanpak is het bemiddelingstraject voor alle betrokkenen duidelijk te overzien, zowel in tijdsinvestering als in de budgettaire impact ervan.

Stap 1

Stap 1

Het intakegesprek is een verkennend gesprek waarin we u uitleggen wat bemiddeling is en waar punt-kom voor staat.  Hij of zij licht u het uurloon en de werkwijze toe, overloopt het bemiddelingscontract en geeft u een opsomming van de documenten die we nodig hebben.  Na dit gesprek kiezen we de voor u perfecte bemiddelaar die u verder zal begeleiden. Het staat u ook steeds vrij zelf de bemiddelaar te kiezen.

Stap 2

Stap 2

Om de 2 à 3 weken voorzien we een samenkomst. Het is belangrijk om voldoende tijd te laten voor reflectie, maar bij hoogdringendheid is het vanzelfsprekend mogelijk om sneller af te spreken. De bemiddelingsgesprekken duren nooit langer dan anderhalf uur, zodat iedereen er maximaal de aandacht kan bij houden. Kort na elke bemiddelingsgesprek ontvangen alle partijen een verslag van de bemiddelaar. ​​

bemiddeling stap 3

Stap 3

Van zodra alle punten overlopen zijn, maken we een concept van overeenkomst op dat we u tijdig doorsturen. We lezen met u de ganse tekst door, passen deze aan uw eventuele opmerkingen aan en gaan dan over tot finale ondertekening. Indien nodig zal een notaris nadien tussenkomen, of wordt de overeenkomst ter homologatie voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.

Geen kopzorgen 

Bij punt-kom kijken we verder dan de bemiddelingsprocedure op zich. Dankzij onze brede focus en een uitgebreid professioneel netwerk nemen wij u desgewenst alle praktische kopzorgen uit handen, zodat u zich ten volle kan concentreren op de kern van de zaak om tot een goede overeenkomst te komen.